Vsebine ni bilo mogoče najti
PREVZEM IN OBDELAVA MEŠANE KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE 4 (oktober 2020)


Ponudnik mora predložiti vso dokumentacijo v skladu s točko 10.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Vsi obrazci so v formatu pdf in so aktivni, tako da jih je mogoče direktno izpolnjevati. Ponudnik pri obrazcih "OBR-4 Vzorec okvirnega sporazuma" in "OBR-5.1 Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma" izpolni zgolj polja na zadnji strani (Kraj, Datum, Ime in priimek zastopnika ponudnika, Podpis zastopnika ponudnika, Žig) ter s tem izkaže voljo, da se strinja z vsebino navedenih obrazcev.


Financer, Ministrstvo za okolje in prostor, je po objavi javnega naročila spremenil pogoje okvirnega sporazuma in sicer v delu, ki se nanaša na datum do katerega mora izbrani ponudnik prevzeti, obdelati in predati izločene reciklate v nadaljnjo obdelavo. Naročnik je zato ustrezno popravil obrazca OBR-3 Tehnične specifikacije naročila (28.10.2020) in OBR-4 Vzorec okvirnega sporazuma (28.10.2020). Popravki v obrazcih so označeni z rdečo barvo.

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih