Abecednik odpadkov

Pred vami je nabor 240-tih različnih komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vaših gospodinjstvih. Pred vsakim odpadkom se nahaja simbol, ki natančno določa način oddaje predmetnega odpadka, kar lahko razberete iz spodnje legende. Abecednik odpadkov naj vam služi kot pripomoček k doslednemu in pravilnemu ločevanju odpadkov, saj le na ta način lahko vsakdo izmed nas pripomore, da posamezen odpadek ne postane “smet”, temveč surovina, ki se jo lahko predela in ponovno uporabi.

“Ko odpadek nastane, ga pot lahko vodi bodisi v predelavo in ponovno uporabo bodisi na odlagališče.
Odločitev in izbira sta vaši.”


V spodnji iskalnik lahko vpišete ime odpadka za katerega način oddaje želite izvedeti, če pa boste vpisali IME SKUPINE ODPADKOV, npr. NEVARNI ODPADEK ali BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK (glej stolpec Naziv odpadka), pa se vam bodo izpisali vsi odpadki, ki sodijo v določeno skupino odpadkov.

Prikaži vse

OdpadekSimbolNaziv odpadkaNačin oddaje
AcetonwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

AkumulatorjiwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

AlkalijewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Aluminijasta folija wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Ampule (steklene, prazne)wasteSTEKLO

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Avtomobilsko loščilowasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Azbestne plošče in ceviwasteNEVARNI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Bakrene ceviwasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

BarvewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

BarvicewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Baterije (vseh vrst)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Belilo (edigs)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

BencinwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Blistri (ovoji za tablete)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

BritvicewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

BrošurewastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

CD, DVD (plastični ovitki, škatlice)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

CD, DVD (zgoščenke, diskete)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

CelofanwasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Cementne vrečewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Cigaretni ogorki in pepel (ohlajen)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Cvetlične posode, korita (plastične, večje količine)wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Cvetlični lončki (plastični, manjše količine)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Čajne vrečke, filtriwasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ČasopisiwastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Čevlji (neuporabni)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Čevlji (uporabni)wasteODPADNA OBLAČILA IN TEKSTIL

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

ČistilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

ČrnilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Dezodoranti (doze pod pritiskom)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

DežnikwasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

DVD-predvajalnikwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

ElastikawasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Embalaža čistil in pralnih sredstev (izpraznjena) wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Embalaža čistil in pralnih sredstev (z vsebino)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Embalaža kovinska (pločevinke in konzerve)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Embalaža nevarnih snovi (olj, barv, lakov, doz pod pritiskom)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Embalaža papirna in kartonskawastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Embalaža plastičnawasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Embalaža steklenawasteSTEKLO

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Embalaža zamrznjene hrane (kartonska, čista)wastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Embalaža zamrznjene hrane (kartonska, umazana)wasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

Flomastri navadniwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Flomastri vodoodporniwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Fluorescentna svetila in sijalkewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Folije plastičnewasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Folije živil (zelo umazane)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Fotografije, albumi, negativiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

FotokemikalijewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

GazawasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Glasbeni instrumentiwasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Glavnik (plastični)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Gnojila in njihova embalažawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Gospodinjski aparatiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Gradbeni material (apno, beton, opeka, …)wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Gramofonske ploščewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

GumbiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Gume avtomobilske (iz gospodinjstev)wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Gume kolesarskewasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Gumijasti izdelki (rokavice, škornji, zračnice, cevi)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

HI-FI napravewasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Higienski vložkiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

HladilnikiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Hrana (ostanki, brez tekočin)wasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER

Igrače kovinskewasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Igrače na baterijewasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Igrače plastičnewasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Igrače plišastewasteODPADNA OBLAČILA IN TEKSTIL

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Igrala (gugalnica, tobogan, bazenček) wasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Insekticidi in njihova embalažawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Izolacijski materiali (mineralna volna, siporeks, …)wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Iztrebki malih živali (v vrečki)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Jajčne lupinewasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER

Jedilni pribor klasičniwasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Jedilni pribor plastični - za enkratno uporabowasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

KabliwasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

KalkulatorjiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Karton in kartonska embalažawastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Kartuše, črnilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Kasete avdio in videowasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

KatalizatorjiwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Katalogi papirnati (brez plastičnih platnic, spiral)wastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Kavna usedlina, filtriwasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER

Kemični svinčniki – vložek wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Kemični svinčniki (razen vložka)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

KemikalijewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Keramika – ploščicewasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Keramika – vaze, okraski, spominkiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

KislinewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Klimatska napravawasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

KolowasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

KonzervewasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Kopalniška oprema (školjka, bide)wasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

KosilnicawasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

KostiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Kovinski izdelkiwasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Kozarci plastičniwasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Kozarci stekleni (navadni in za vlaganje)wasteSTEKLO

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

KozmetikawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Kristalni izdelkiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

KrznowasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Laki vseh vrstwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

LasjewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

LepenkawastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

LepilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Lepilni trakwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Les – manjši, razpadajoči ostankiwasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER

Les – večji kosi, pohištvowasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

LestenciwasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

LikalnikiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Listje (manjše količine)wasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER (večje količine zelenega vrtnega odpada)

LoščilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Mačji pesek, iztrebkiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Maščoba (olje, mast, maslo, margarina)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

MazivawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Mikrovalovne pečicewasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

MonitorjiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Nafta in kurilno oljewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

NahrbtnikiwasteODPADNA OBLAČILA IN TEKSTIL

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Neoprenski izdelkiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Novoletne lučkewasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Novoletno drevesce naravnowasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER (večje količine zelenega vrtnega odpada)

Novoletno drevesce umetnowasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Oblačila (neuporabna)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Oblačila (uporabna)wasteODPADNA OBLAČILA IN TEKSTIL

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

OčalawasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

OdejewasteODPADNA OBLAČILA IN TEKSTIL

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Odpadno jedilno oljewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

OgledalawasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Okraski in spominki (iz sestavljenih materialov)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Olja vseh vrstwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Oljni filtriwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Orodje vrtno (odsluženo)wasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Osvežilci zrakawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Otroška oprema (voziček, kopalna kad, podloga za previjanje, …)wasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Ovojni papir neplastificiranwastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Ovojni papir plastificiranwasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Ovojni papir živil (masla, salam, …)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

PapirwastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Papir plastificiranwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Papir povoščen (delikatesni, za peko)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Papirnati robčki, brisače in robčkiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

PasoviwasteODPADNA OBLAČILA IN TEKSTIL

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Pečice wasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Pepel ohlajenwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

PeresnicewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

PerjewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

PesticidiwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Petrolej, parafinwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Plastenke PETwasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

PlenicewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

PlevelwasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER (večje količine zelenega vrtnega odpada)

PločevinawasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Pločevinke (olj, lakov, barv, doz pod pritiskom)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Pločevinke (prazne)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Pluta dekorativnawasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Plutovinasti zamaški – manjše količinewasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER

PohištvowasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Pokrovčki kovinski in plastičniwasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Pomivalni strojiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Posoda (emajlirana, plastična, keramična…)wasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Pralni strojiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

PreprogewasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

RačunalnikiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Računalniške miške, tipkovnicewasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

RadiatorjiwasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Radijski sprejemnikiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

RazkužilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

RazredčilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Rože (tudi zemlja lončnic)wasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER (večje količine zelenega vrtnega odpada)

Sedežno pohištvowasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

SenčilawasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

SesalnikiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Silikonski kitwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in zbirni center Pivka)

Smeti od pometanjawasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Smučarski čevljiwasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Smuči, sanIwasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Steklena volna (manjše količine)wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Steklenice, stekleni kozarci, steklene posodewasteSTEKLO

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Steklo pleksiwasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Steklo ravno (okensko) wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Stiropor – manjše količinewasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Stiropor – večje količinewasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Sušilci za lasewasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Sušilni strojiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Sveče (nagrobne)wasteODPADNE NAGROBNE SVEČE

ČRNA POSODA Z RDEČIM POKROVOM NA POKOPALIŠČU

Ščipalke za obešanje perilawasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Šiviljski odpadkiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Škarje wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

ŠotoriwasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Športna oprema (sobno kolo, uteži, smuči)wasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Štedilniki električniwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Štedilniki na drvawasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Talne obloge (linolej, laminat)wasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

TapetewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Tekstil – manjši, neuporabni kosiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Tekstil – zavese, posteljnina, prti, …wasteODPADNA OBLAČILA IN TEKSTIL

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Telefoni mobilni in stacionarniwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Televizorji, monitorjiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Termoakumulacijske pečiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Termometri digitalniwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

Termometri živosrebrniwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

TesnilawasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Tetrapak embalažawasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

TiskalnikiwasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

TonerjiwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

TopilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Torbe šolske in ostalewasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

TravawasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER (večje količine zelenega vrtnega odpada)

Trda plastika (kozarci, igrače, ocejevalniki, vedra, …)wasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Tube kovinske in plastične (kozmetike, hrane – izpraznjene!)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Tube kovinske in plastične (lepil, barv, nevarnih snovi, zdravil)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

UsnjewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Vata, vatirane palčkewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Vejevje – obrezki žive meje, dreves, …wasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER (večje količine zelenega vrtnega odpada)

Vejevje – večje količinewasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Videoigre (playstation, …)wasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

VideokamerewasteODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

BREZPLAČNI ODVOZ V OKVIRU ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV (2-krat letno)

EKOLOŠKI OTOK (samo določeni - preveri tukaj)

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO (samo Kamnik in Postojna - preveri tukaj)

ZBIRNI CENTER

VijakiwasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

Vilede (čistilne krpe)wasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Vrečke darilne plastificiranewasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Vrečke papirnatewastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Vrečke plastičnewasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Vrečke sesalnikovwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Vrtna opremawasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

VžigalnikiwasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Zamaški (kovinski in plastični)wasteMEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM ali RUMENA VREČA

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

Zaoljene krpewasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

ZdravilawasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

Zemlja lončnic (brez umetnih gnojil)wasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER

Zobne ščetkewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

ZvezkiwastePAPIR IN KARTON

EKOLOŠKI OTOK

ZBIRNI CENTER

ŽaganjewasteBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADEK

RJAVA POSODA ali HIŠNI KOMPOSTNIK

ZBIRNI CENTER (večje količine zelenega vrtnega odpada)

Žarnice navadnewasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Žarnice varčne (sijalke)wasteNEVARNI ODPADEK

AKCIJA ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

ZBIRNI CENTER (samo Zbirni center Postojna in Zbirni center Pivka)

ŽebljiwasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

ŽicawasteNERAZVRŠČENI ODPADEK

ZBIRNI CENTER

ŽimnicewasteKOSOVNI ODPADEK

BREZPLAČNI ODVOZ NA KUPON (2-krat letno)

ZBIRNI CENTER

Živalska dlakawasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Žvečilni gumiwasteMEŠANI KOMUNALNI ODPADEK

ČRNA POSODA

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih