Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki – PIVKA