Urnik odvoza odpadkov – Občina Kamnik

LEGENDA

1. INDIVIDUALNA GRADNJA (HIŠA) 

Izmenično odvažanje mešanih komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže.

  • NEPARNI TEDEN – MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
  • PARNI TEDEN – MEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

2. VEČSTANOVANJSKA GRADNJA (BLOK)

Tedensko odvažanje MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV in MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE.

Odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov poteka vsak teden. Odvozi v času praznikov potekajo normalno.

ISKALNIK

V iskalno polje vpišite ime ulice oziroma naselja.
Oznake:

I = odvoz za individualno gradnjo (hiša); BP = odvoz za blok in pravne osebe s tedenskim odvozom; R = ročno pobiranje (odvoz s poltovornim vozilom)

 

NASELJE / VASMEŠANI KOMUNALNI ODPADKIMEŠANA ODPADNA EMBALAŽABIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI
AŠKERČEVA ULICASREDASREDATOREK
BAKOVNIK ISREDA ISREDA ITOREK I
BAKOVNIK BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
BAKOVNIŠKA ULICA SREDASREDATOREK
BAZOVIŠKA ULICA SREDA SREDATOREK
BELA SREDASREDAPETEK R
BELA RPETEK RPETEK RPETEK R
BELA PEČ RSREDA RSREDA RSREDA R
BEVKOVA ULICA PETEKPETEKPETEK
BEVKOVA ULICA RTOREK RTOREK RTOREK R
BISTRIČICA TOREK TOREK SREDA
BISTRIŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
BREZJE NAD KAMNIKOM SREDASREDATOREK R
BREZJE NAD KAMNIKOM RTOREK RTOREK RTOREK R
BRIŠE SREDA RSREDA RSREDA R
BRIŠE RSREDA RSREDA RSREDA R
BUČ ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
BUČ RSREDA RSREDA RSREDA R
CANKARJEVA CESTA ISREDA ISREDA ISREDA I
CANKARJEVA CESTA RTOREK RTOREK RTOREK R
CANKARJEVA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BP SREDA BP
CESTA DR. TINETA ZAJCA SREDA SREDA SREDA
CESTA TREH TALCEV SREDA SREDA SREDA
CIRKUŠE V TUHINJU SREDA SREDA PONEDELJEK
ČEŠNJICE V TUHINJU SREDASREDAPETEK R
ČOPOVA POT SREDA SREDA TOREK
ČRNA PRI KAMNIKU TOREKTOREKTOREK R
ČRNA PRI KAMNIKU RTOREK RTOREK RTOREK R
ČRNA PRI KAMNIKU BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
ČRNI VRH V TUHINJU RPETEK RPETEK RPETEK R
ČRNIVŠKA ULICA SREDASREDATOREK
DOBAJEVA ULICA SREDASREDATOREK
DOMŽALSKA CESTA SREDASREDATOREK
DRNOVO ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
DRNOVŠKOVA POT SREDA SREDA SREDA
EKSLERJEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
FRANČIŠKANSKI TRG PETEK PETEK SREDA
FUŽINE ISREDA ISREDA ISREDA I
FUŽINE BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
GABROVNICA SREDASREDAPETEK R
GLAVNI TRG PETEK PETEK SREDA
GLAVNI TRG BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
GMAJNA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
GODIČ TOREKTOREKSREDA
GODIČ RTOREK RTOREK RTOREK R
GOLICE SREDASREDAPETEK R
GOLICE RPETEK RPETEK RPETEK R
GORNJI LOG ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
GOZD POSEBEN REŽIMPOSEBEN REŽIMPOSEBEN REŽIM
GRADIŠČE V TUHINJU RSREDA R SREDA RSREDA R
GREGORČIČEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
GRINTOVŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
GROHARJEVA ULICA ISREDA ISREDA ITOREK I
GROHARJEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
GUBČEVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
HABJANOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
HIPOLITOV PREHOD PETEK PETEK SREDA
HRIB PRI KAMNIKU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
HRIB PRI KAMNIKU RSREDA RSREDA RSREDA R
HRUŠEVKA ČETRTEKČETRTEKSREDA R
JAKOPIČEVA ULICA ISREDA ISREDA ITOREK I
JAKOPIČEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
JAMOVA ULICA SREDASREDATOREK
JANEŽIČEV DREVORED SREDA SREDATOREK
JAPLJEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
JELOVŠKOVA ULICA SREDASREDATOREK
JENKOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
JERANOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
JERANOVO SREDA SREDA SREDA
JURČIČEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
KAJUHOVA POT ISREDA ISREDA ITOREK I
KAJUHOVA POT BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
KALIŠE POSEBEN REŽIMPOSEBEN REŽIM POSEBEN REŽIM
KAMNIŠKA BISTRICA TOREKTOREKTOREK R
KAMNIŠKA BISTRICA RTOREK RTOREK RTOREK R
KAMNIŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
KEBETOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
KERSNIKOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
KETTEJEVA ULICA SREDA SREDA SREDA
KLAVČIČEVA ULICA ISREDA ISREDA ITOREK I
KLAVČIČEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
KLEMENČEVO TOREK TOREK TOREK R
KNAFLIČEV PREHOD BPTOREK BPPONEDELJEK BP TOREK BP
KOLENČEVA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
KOLODVORSKA ULICA PETEK PETEK SREDA
KORENOVA CESTA PONEDELJEK PONEDELJEK TOREK
KOROŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
KOSTANJ SREDASREDAPETEK R
KOŠIŠE PONEDELJEKPONEDELJEKSREDA
KOŠIŠE RTOREK RTOREK RTOREK R
KOVINARSKA CESTA ISREDA ISREDA ITOREK I
KOVINARSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
KOŽELJEVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
KRANJSKA CESTA ISREDA ISREDA ITOREK I
KRANJSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
KREGARJEVO TOREKTOREKTOREK R
KREGARJEVO RTOREK RTOREK RTOREK R
KRIVČEVO TOREK TOREK TOREK R
KRŠIČ SREDASREDATOREK R
LANIŠE PONEDELJEK PONEDELJEK TOREK R
LANIŠE RTOREK RTOREK RTOREK R
LASENO SREDASREDASREDA R
LASENO RSREDA RSREDA RSREDA R
LAZE V TUHINJU SREDASREDAPONEDELJEK
LAZE V TUHINJU RPETEK RPETEK RPETEK R
LEVSTIKOVA ULICA SREDA SREDA SREDA
LIPLJE SREDASREDAPETEK R
LIPLJE RPETEK RPETEK RPETEK R
LIVADA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
LIVARSKA ULICA ISREDA I SREDA ITOREK I
LIVARSKA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
LJUBLJANSKA CESTA ISREDA ISREDA I TOREK I
LJUBLJANSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
LOBODOVA ULICA PETEKPETEKPETEK
LOKE V TUHINJU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
LOKE V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
MAISTROVA ULICA (POD SKALO) IPONEDELJEK IPONEDELJEK ISREDA I
MAISTROVA ULICA (POD SKALO) BPTOREK BPPONEDELJEK BP SREDA BP
MAISTROVA ULICA (OSTALI)PETEKPETEKSREDA
MALA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
MALI HRIB SREDASREDAPONEDELJEK
MALI HRIB RPETEK RPETEK RPETEK R
MALI RAKITOVEC SREDA SREDA SREDA R
MARKOVO ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
MARKOVO RSREDA RSREDA RSREDA R
MEDVEDOVA ULICA IPETEK IPETEK ISREDA I
MEDVEDOVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
MENGEŠKA POT SREDASREDATOREK
MENINSKA ULICA SREDASREDATOREK
MIKLAVČIČEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
MLAKARJEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
MLINARSKA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
MOLKOVA POT SREDA SREDA SREDA
MOTNIK SREDASREDAPETEK R
MOTNIK RPETEK RPETEK RPETEK R
MURNOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
MUZEJSKA POT IPETEK I PETEK ITOREK I
MUZEJSKA POT RTOREK R TOREK RTOREK R
NA BREGU PETEKPETEKPETEK
NA JASI PETEKPETEKPETEK
NA PRODU PETEK PETEK SREDA
NEVELJSKA POT IPONEDELJEK I PONEDELJEK ISREDA I
NEVELJSKA POT BP TOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
NEVLJE PONEDELJEK PONEDELJEK PONEDELJEK
NOVA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
NOVI TRG IPETEK IPETEK I SREDA I
NOVI TRG BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
NOŽIŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
OBRTNIŠKA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
OKROG PRI MOTNIKU SREDA SREDA PETEK R
OKROGLO R TOREK RTOREK RTOREK R
OREHOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
OŠEVEK PONEDELJEK PONEDELJEK PONEDELJEK
OŠEVEK RSREDA RSREDA R SREDA R
PALOVŠKA CESTA PETEKPETEK PETEK
PARAPATOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
PARMOVA ULICA IPETEK IPETEK I SREDA I
PARMOVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
PERKOVA ULICA PETEKPETEKPETEK
PEROVO PETEKPETEKPETEK
PEROVO - OBVOZNICA SREDASREDA PETEK
PETRUŠKOVA POT PETEK PETEK SREDA
PIBERNIKOVA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
PIRŠEVO ČETRTEKČETRTEKSREDA R
PIRŠEVO RSREDA RSREDA RSREDA R
PODBREG RSREDA RSREDA RSREDA R
PODGORJE ČETRTEK ČETRTEK PETEK
PODGORSKA POT ČETRTEK ČETRTEK TOREK
PODHRUŠKA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
PODJELŠE SREDASREDASREDA
PODLIMBARSKEGA POT SREDASREDATOREK
PODLOM POSEBEN REŽIMPOSEBEN REŽIMPOSEBEN REŽIM
PODSTUDENEC TOREKTOREKTOREK R
PODSTUDENEC RTOREK R TOREK R TOREK R
POLČEVA POT SREDA SREDA SREDA
POLJANA NA KLIC NA KLIC NA KLIC
POLJSKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
POREBER ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
POREBER RSREDA RSREDA RSREDA R
POT 27. JULIJA SREDASREDATOREK
POT IZ VASI ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
POT MARIJE VERE ČETRTEK ČETRTEK TOREK
POT NA DOBRAVO PETEKPETEKPETEK
POT NA JERANOVO SREDA SREDA SREDA
POT NA POLJANE SREDA SREDA SREDA
POT V RUDNIK IPETEK IPETEK IPETEK I
POT V RUDNIK BPTOREK BPPONEDELJEK BPPETEK BP
POTOK V TUHINJUČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
POTOK V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
POTOK V ČRNI TOREKTOREKTOREK R
PRAPROČE V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
PRAŠNIKARJEV DREVORED SREDA SREDA SREDA
PREČNA ULICA PETEK PETEK TOREK
PREŠERNOVA ULICA PETEK PETEK SREDA
PRIMOŽEVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
PRISOJNA POT PETEKPETEKPETEK
PRVOMAJSKA ULICA SREDASREDATOREK
PŠAJNOVICA SREDASREDASREDA R
RADOMELJSKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
RASPOV PREHOD PETEK PETEK SREDA
RAVNE PRI ŠMARTNEM RSREDA RSREDA RSREDA R
ROZMANOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
ROŽIČNO ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
ROŽIČNO RSREDA RSREDA RSREDA R
RUDNIK PRI RADOMLJAH ČETRTEKČETRTEKPETEK
RUDNIK PRI RADOMLJAH RSREDA RSREDA RSREDA R
RUDNIŠKA ULICA SREDASREDATOREK
SADNIKARJEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
SAMOSTANSKA ULICA PETEK PETEK SREDA
SELA PRI KAMNIKU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
SELA PRI KAMNIKU RSREDA RSREDA RSREDA R
SIDOL SREDASREDASREDA R
SLATNARJEVA ULICA SREDASREDATOREK
SMREČJE V ČRNI TOREK TOREK TOREK R
SNOVIK ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
SONČNA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
SOTESKA ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
SOTESKA RSREDA RSREDA RSREDA R
SOVINJA PEČ RSREDA RSREDA R SREDA R
SPODNJE PALOVČE ČETRTEKČETRTEKSREDA R
SPODNJE PALOVČE RSREDA RSREDA RSREDA R
SPODNJE STRANJE TOREKTOREKSREDA
SPODNJE STRANJE RTOREK RTOREK RTOREK R
SPODNJI LOG ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU RSREDA RSREDA RSREDA R
STAHOVICA TOREKTOREKSREDA
STAHOVICA RTOREK RTOREK RTOREK R
STARA SELA SREDA SREDA PETEK R
STEBLJEVEK SREDASREDAPETEK R
STEBLJEVEK RPETEK R PETEK R PETEK R
STEGNE ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
STELETOVA CESTA ISREDA ISREDA ITOREK I
STELETOVA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
STOLNIK PONEDELJEKPONEDELJEKTOREK R
STOLNIK RTOREK RTOREK RTOREK R
STRELIŠKA ULICA PETEK PETEK SREDA
STUDENCA ČETRTEKČETRTEKSREDA R
STUDENCA RSREDA RSREDA RSREDA R
SVETČEVA POT SREDASREDAPETEK
ŠIPKOVA ULICA SREDASREDATOREK
ŠLAKARJEV PREHOD PETEK PETEK SREDA
ŠLAKARJEVA POT PETEKPETEKSREDA
ŠMARTNO V TUHINJU SREDASREDAPONEDELJEK
ŠMARTNO V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
ŠOLSKA ULICA PETEKPETEKSREDA
ŠPITALIČ SREDASREDAPETEK R
ŠPITALIČ RPETEK RPETEK RPETEK R
ŠTAJERSKA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
ŠUTNA IPETEK IPETEK ISREDA I
ŠUTNA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
TKALSKA POT SREDASREDATOREK
TOMŠIČEVA ULICA IPETEK IPETEK ISREDA I
TOMŠIČEVA ULICA BP TOREK BPPONEDELJEK BP SREDA BP
TRATA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
TRDINOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
TREBELNO PRI PALOVČAH RSREDA RSREDA RSREDA R
TRG PADLIH BORCEV ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
TRG PRIJATELJSTVA PETEK PETEK SREDA
TRG SVOBODE PETEK PETEK SREDA
TRG TALCEV SREDA SREDA SREDA
TROBELNO RSREDA RSREDA RSREDA R
TUČNA RSREDA RSREDA R SREDA R
TUNJICE PONEDELJEKPONEDELJEKSREDA
TUNJICE RTOREK RTOREK RTOREK R
TUNJIŠKA CESTA ISREDA ISREDA ISREDA I
TUNJIŠKA CESTA BPPONEDELJEK BPTOREK BPSREDA BP
TUNJIŠKA MLAKA PONEDELJEKPONEDELJEKSREDA
TUNJIŠKA MLAKA RTOREK RTOREK RTOREK R
ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA SREDA SREDA TOREK
ULICA ANTONA KOTARJA MARTINA SREDA SREDA SREDA
ULICA FORTUNATA BERGANTA SREDA SREDA TOREK
ULICA FRANA ALBREHTA SREDA SREDA TOREK
ULICA FRANCA PIRCA SREDA SREDA TOREK
ULICA FRANČKA MIHA PAGLOVCA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
ULICA JAKOBA ALEŠOVCA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
ULICA JAKOBA ZUPANA SREDA SREDA TOREK
ULICA JOSIPA MOČNIKA PETEK PETEK SREDA
ULICA JOSIPA OGRINCA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
ULICA KAMNIŠKO ZASAVSKEGA ODREDA SREDA SREDA TOREK
ULICA LJUDEVITA STIASNYA SREDA SREDA TOREK
ULICA MATIJE BLEJCA ISREDA ISREDA ITOREK I
ULICA MATIJE BLEJCA BPTOREK BPPONEDELJEK BP TOREK BP
ULICA TOMA BREJCA SREDA SREDA TOREK
ULICA VILKA ROŽIČA SREDA SREDA TOREK
USNJARSKA CESTA IPETEK IPETEK I SREDA I
USNJARSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP
VASENO ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
VAVPOTIČEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
VEGOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
VELIKA LAŠNA ČETRTEKČETRTEKSREDA R
VELIKA LAŠNA RSREDA RSREDA RSREDA R
VELIKA PLANINA POSEBEN REŽIM POSEBEN REŽIM POSEBEN REŽIM
VELIKI HRIB SREDA SREDA PONEDELJEK
VELIKI HRIB RPETEK RPETEK R PETEK R
VELIKI RAKITOVEC SREDA SREDA SREDA R
VIR PRI NEVLJAH ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
VIR PRI NEVLJAH RSREDA RSREDA RSREDA R
VODICE NAD KAMNIKOM SREDASREDATOREK
VODICE NAD KAMNIKOM RTOREK RTOREK RTOREK R
VOLČJI POTOK ČETRTEKČETRTEKPETEK
VOLČJI POTOK RSREDA RSREDA RSREDA R
VRANJA PEČ ČETRTEK ČETRTEK SREDA R
VREMŠAKOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
VRHPOLJE PRI KAMNIKU PONEDELJEK PONEDELJEK PONEDELJEK
ZAGORICA NAD KAMNIKOM TOREKTOREKSREDA
ZAGORICA NAD KAMNIKOM RTOREK RTOREK RTOREK R
ZAJASOVNIK RPETEK R PETEK RPETEK R
ZAKAL TOREKTOREK TOREK R
ZAKAL RTOREK RTOREK RTOREK R
ZAPRICE PETEK PETEK SREDA
ZAVRH PRI ČRNIVCU POSEBEN REŽIMPOSEBEN REŽIMPOSEBEN REŽIM
ZDUŠA SREDASREDASREDA
ZELENA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
ZGORNJE PALOVČE ČETRTEK ČETRTEK SREDA R
ZGORNJE PALOVČE RSREDA RSREDA RSREDA R
ZGORNJE STRANJE TOREKTOREKSREDA
ZGORNJE STRANJE RTOREK RTOREK RTOREK R
ZGORNJI MOTNIK RPETEK RPETEK RPETEK R
ZGORNJI TUHINJ SREDASREDAPONEDELJEK
ZGORNJI TUHINJ RPETEK RPETEK RPETEK R
ZIKOVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BP TOREK BP
ZNOJILE ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
ŽAGA TOREK TOREK TOREK R
ŽALE PONEDELJEKPONEDELJEKSREDA
ŽEBLJARSKA POT PETEK PETEK SREDA
ŽUBEJEVO ČETRTEKČETRTEKSREDA R
ŽUBEJEVO RSREDA R SREDA R SREDA R
ŽUPANČIČEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP
ŽUPANJE NJIVE TOREKTOREKSREDA
ŽUPANJE NJIVE RTOREK RTOREK R TOREK R