Urnik odvoza odpadkov – Občina Kamnik

LEGENDA

1. INDIVIDUALNA GRADNJA (HIŠA) 

Izmenično odvažanje mešanih komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže.

  • NEPARNI TEDEN – MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
  • PARNI TEDEN – MEŠANA ODPADNA EMBALAŽA

2. VEČSTANOVANJSKA GRADNJA (BLOK)

Tedensko odvažanje MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV in MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE.

Odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov poteka vsak teden. Odvozi v času praznikov potekajo normalno.

ISKALNIK

V iskalno polje vpišite ime ulice oziroma naselja.
Oznake:

I = odvoz za individualno gradnjo (hiša); BP = odvoz za blok in pravne osebe s tedenskim odvozom; R = ročno pobiranje (odvoz s poltovornim vozilom)

 

NASELJE / VASMEŠANI KOMUNALNI ODPADKIMEŠANA ODPADNA EMBALAŽABIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI
AŠKERČEVA ULICASREDASREDASREDA
BAKOVNIK SREDASREDATOREK
BAKOVNIŠKA ULICA SREDASREDATOREK
BAZOVIŠKA ULICA SREDA SREDATOREK
BELA SREDASREDAPETEK R
BELA RPETEK RPETEK RPETEK R
BELA PEČ RSREDA RSREDA RSREDA R
BEVKOVA ULICA PETEKPETEKPETEK
BEVKOVA ULICA RTOREK RTOREK RTOREK R
BISTRIČICA TOREK TOREK SREDA
BISTRIŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
BREZJE NAD KAMNIKOM SREDASREDATOREK R
BREZJE NAD KAMNIKOM RTOREK RTOREK RTOREK R
BRIŠE SREDASREDASREDA R
BRIŠE RSREDA RSREDA RSREDA R
BUČ ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
BUČ RSREDA RSREDA RPONEDELJEK
CANKARJEVA CESTA ISREDA ISREDA ISREDA BP + I
CANKARJEVA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BP SREDA BP + I
CESTA DR. TINETA ZAJCA SREDA SREDA SREDA
CESTA TREH TALCEV SREDA SREDA SREDA
CIRKUŠE V TUHINJU SREDA SREDA PONEDELJEK
ČEŠNJICE V TUHINJU SREDASREDAPETEK R
ČOPOVA POT SREDA SREDA TOREK
ČRNA PRI KAMNIKU TOREKTOREKTOREK R
ČRNI VRH V TUHINJU RPETEK RPETEK RPETEK R
ČRNIVŠKA ULICA SREDASREDATOREK
DOBAJEVA ULICA SREDASREDATOREK
DOMŽALSKA CESTA SREDASREDATOREK
DRNOVO ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
DRNOVŠKOVA POT SREDA SREDA SREDA
EKSLERJEVA ULICA PETEK PETEK TOREK
FRANČIŠKANSKI TRG PETEK PETEK SREDA
FUŽINE ISREDA ISREDA ISREDA BP + I
FUŽINE BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP + I
GABROVNICA SREDASREDAPETEK R
GLAVNI TRG PETEK PETEK SREDA
GMAJNA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
GODIČ TOREKTOREKSREDA
GODIČ RTOREK RTOREK RTOREK R
GOLICE SREDASREDAPETEK R
GOLICE RPETEK RPETEK RPETEK R
GORNJI LOG ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
GOZD SREDA SREDA SREDA
GRADIŠČE V TUHINJU RPETEK R PETEK RPETEK R
GREGORČIČEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
GRINTOVŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
GROHARJEVA ULICA ISREDA ISREDA ITOREK BP + I
GROHARJEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
GUBČEVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
HABJANOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
HIPOLITOV PREHOD PETEK PETEK TOREK
HRIB PRI KAMNIKU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
HRIB PRI KAMNIKU RSREDA RSREDA RSREDA R
HRUŠEVKA ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
JAKOPIČEVA ULICA ISREDA ISREDA ITOREK BP + I
JAKOPIČEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
JAMOVA ULICA SREDASREDATOREK
JANEŽIČEV DREVORED PONEDELJEK PONEDELJEK PONEDELJEK
JAPLJEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
JELOVŠKOVA ULICA SREDASREDATOREK
JENKOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
JERANOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
JERANOVO SREDA SREDA SREDA
JURČIČEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
KAJUHOVA POT ISREDA ISREDA ITOREK BP + I
KAJUHOVA POT BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
KALIŠE PONEDELJEK PONEDELJEK NI ODVOZA
KAMNIŠKA BISTRICA TOREKTOREKTOREK R
KAMNIŠKA BISTRICA RTOREK RTOREK RTOREK R
KAMNIŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
KEBETOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
KERSNIKOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
KETTEJEVA ULICA SREDA SREDA SREDA
KLAVČIČEVA ULICA ISREDA ISREDA ITOREK BP + I
KLAVČIČEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
KLEMENČEVO TOREK TOREK TOREK R
KNAFLIČEV PREHOD BPTOREK BPPONEDELJEK BP TOREK BP
KOLENČEVA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
KOLODVORSKA ULICA PETEK PETEK SREDA
KORENOVA CESTA PONEDELJEK PONEDELJEK TOREK
KOROŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
KOSTANJ SREDASREDAPETEK R
KOŠIŠE PONEDELJEKPONEDELJEKTOREK R
KOŠIŠE RTOREK RTOREK RTOREK R
KOVINARSKA CESTA ISREDA ISREDA ITOREK BP + I
KOVINARSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
KOŽELJEVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
KRANJSKA CESTA ISREDA ISREDA ITOREK BP + I
KRANJSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
KREGARJEVO TOREKTOREKSREDA
KREGARJEVO RTOREK RTOREK RTOREK R
KRIVČEVO TOREK TOREK SREDA
KRŠIČ SREDASREDASREDA
LANIŠE PONEDELJEK PONEDELJEK SREDA
LASENO SREDASREDASREDA R
LASENO RSREDA RSREDA RSREDA R
LAZE V TUHINJU SREDASREDAPONEDELJEK
LAZE V TUHINJU RPETEK RPETEK RPETEK R
LEVSTIKOVA ULICA SREDA SREDA SREDA
LIPLJE SREDASREDAPETEK R
LIPLJE RPETEK RPETEK RPETEK R
LIVADA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
LIVARSKA ULICA IPONEDELJEK I PONEDELJEK BP + ITOREK BP + I
LIVARSKA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BP + ITOREK BP + I
LJUBLJANSKA CESTA ISREDA ISREDA I TOREK BP + I
LJUBLJANSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
LOBODOVA ULICA TOREK TOREK PETEK
LOKE V TUHINJU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
LOKE V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
MAISTROVA ULICA (POD SKALO) IPONEDELJEK IPONEDELJEK BP + ISREDA BP + I
MAISTROVA ULICA (POD SKALO) BPTOREK BPPONEDELJEK BP + I SREDA BP + I
MAISTROVA ULICA (OSTALI)PETEKPETEKSREDA
MALA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
MALI HRIB SREDASREDAPONEDELJEK
MALI HRIB RPETEK RPETEK RPETEK R
MALI RAKITOVEC SREDA SREDA SREDA R
MARKOVO ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
MARKOVO RSREDA RSREDA RSREDA R
MEDVEDOVA ULICA IPETEK IPETEK ISREDA BP + I
MEDVEDOVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP + I
MENGEŠKA POT SREDASREDATOREK
MENINSKA ULICA SREDASREDATOREK
MIKLAVČIČEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
MLAKARJEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
MLINARSKA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
MOLKOVA POT SREDA SREDA SREDA
MOTNIK SREDASREDAPETEK R
MOTNIK RPETEK RPETEK RPETEK R
MURNOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
MUZEJSKA POT PETEK PETEK TOREK
NA BREGU PETEKPETEKPETEK
NA JASI PETEKPETEKPETEK
NA PRODU PETEK PETEK SREDA
NEVELJSKA POT PONEDELJEK PONEDELJEK SREDA
NEVLJE PONEDELJEK PONEDELJEK PONEDELJEK
NOVA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
NOVI TRG ITOREK BP + ITOREK I PETEK BP + I
NOVI TRG BPTOREK BP + IPONEDELJEK BPPETEK BP + I
NOŽIŠKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
OBRTNIŠKA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
OKROG PRI MOTNIKU SREDA SREDA PETEK R
OKROGLO TOREK TOREK TOREK R
OREHOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
OŠEVEK PONEDELJEK PONEDELJEK PONEDELJEK
PALOVŠKA CESTA TOREK TOREK PETEK
PARAPATOVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
PARMOVA ULICA IPETEK IPETEK I SREDA BP + I
PARMOVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP + I
PERKOVA ULICA PETEKPETEKPETEK
PEROVO PETEKPETEKPETEK
PEROVO - OBVOZNICA SREDASREDA PETEK
PETRUŠKOVA POT PETEK PETEK SREDA
PIBERNIKOVA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
PIRŠEVO ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
PIRŠEVO RSREDA RSREDA RSREDA R
PODBREG SREDA RSREDA RSREDA R
PODGORJE ČETRTEK ČETRTEK PETEK
PODGORSKA POT ČETRTEK ČETRTEK TOREK
PODHRUŠKA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
PODJELŠE SREDASREDASREDA
PODLIMBARSKEGA POT SREDASREDATOREK
PODLOM TOREKTOREKTOREK R
PODSTUDENEC TOREKTOREKSREDA
POLČEVA POT SREDA SREDA SREDA
POLJANA NA KLIC NA KLIC NA KLIC
POLJSKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
POREBER ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
POREBER RSREDA RSREDA RTOREK R
POT 27. JULIJA SREDASREDATOREK
POT IZ VASI ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
POT MARIJE VERE ČETRTEK ČETRTEK TOREK
POT NA DOBRAVO PETEKPETEKPETEK
POT NA JERANOVO SREDA SREDA SREDA
POT NA POLJANE SREDA SREDA SREDA
POT V RUDNIK PETEKPETEKPETEK
POTOK V TUHINJUČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
POTOK V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
POTOK V ČRNI TOREKTOREKTOREK R
PRAPROČE V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
PRAŠNIKARJEV DREVORED SREDA SREDA SREDA
PREČNA ULICA PETEK PETEK TOREK
PREŠERNOVA ULICA PETEK PETEK SREDA
PRIMOŽEVA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
PRISOJNA POT PETEKPETEKPETEK
PRVOMAJSKA ULICA SREDASREDATOREK
PŠAJNOVICA SREDASREDAPONEDELJEK
RADOMELJSKA CESTA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
RASPOV PREHOD PETEK PETEK TOREK
RAVNE PRI ŠMARTNEM RSREDA RSREDA RSREDA R
ROZMANOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
ROŽIČNO ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
ROŽIČNO RSREDA RSREDA RSREDA R
RUDNIK PRI RADOMLJAH ČETRTEKČETRTEKPETEK
RUDNIK PRI RADOMLJAH RSREDA RSREDA RSREDA R
RUDNIŠKA ULICA SREDASREDATOREK
SADNIKARJEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
SAMOSTANSKA ULICA PETEK PETEK SREDA
SELA PRI KAMNIKU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
SELA PRI KAMNIKU RSREDA RSREDA RPONEDELJEK
SIDOL SREDASREDAPONEDELJEK
SLATNARJEVA ULICA SREDASREDATOREK
SMREČJE V ČRNI TOREK TOREK TOREK R
SNOVIK ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
SONČNA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
SOTESKA ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
SOTESKA RSREDA RSREDA RSREDA R
SOVINJA PEČ RSREDA RSREDA R SREDA R
SPODNJE PALOVČE ČETRTEKČETRTEKSREDA R
SPODNJE PALOVČE RSREDA RSREDA RSREDA R
SPODNJE STRANJE TOREKTOREKSREDA
SPODNJE STRANJE RTOREK RTOREK RTOREK R
SPODNJI LOG ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU RSREDA RSREDA RSREDA R
STAHOVICA TOREKTOREKSREDA
STAHOVICA RTOREK RTOREK RTOREK R
STARA SELA SREDA SREDA PONEDELJEK, PETEK R
STEBLJEVEK SREDASREDAPONEDELJEK, PETEK R
STEGNE ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
STELETOVA CESTA ISREDA ISREDA ITOREK BP + I
STELETOVA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
STOLNIK PONEDELJEKPONEDELJEKTOREK R
STOLNIK RTOREK RTOREK RTOREK R
STRELIŠKA ULICA PETEK PETEK SREDA
STUDENCA ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
STUDENCA RSREDA RSREDA RSREDA R
SVETČEVA POT ČETRTEKČETRTEKPETEK
ŠIPKOVA ULICA SREDASREDATOREK
ŠLAKARJEV PREHOD PETEK PETEK TOREK
ŠLAKARJEVA POT PONEDELJEKPONEDELJEKSREDA
ŠMARTNO V TUHINJU SREDASREDAPONEDELJEK
ŠMARTNO V TUHINJU RSREDA RSREDA RSREDA R
ŠOLSKA ULICA PETEKPETEKTOREK
ŠPITALIČ SREDASREDAPETEK R
ŠPITALIČ RPETEK RPETEK RPETEK R
ŠTAJERSKA ULICA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
ŠUTNA IPETEK IPETEK ISREDA BP + I
ŠUTNA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP + I
TKALSKA POT SREDASREDATOREK
TOMŠIČEVA ULICA PETEK PETEK SREDA
TRATA ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
TRDINOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
TREBELNO PRI PALOVČAH ČETRTEK ČETRTEK TOREK R
TRG PADLIH BORCEV ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
TRG PRIJATELJSTVA PETEK PETEK PONEDELJEK
TRG SVOBODE PETEK PETEK SREDA
TRG TALCEV SREDA SREDA SREDA
TROBELNO RSREDA RSREDA RSREDA R
TUČNA RSREDA RSREDA R SREDA R
TUNJICE PONEDELJEKPONEDELJEKSREDA
TUNJICE RTOREK RTOREK RTOREK R
TUNJIŠKA CESTA ISREDA ISREDA ISREDA BP + I
TUNJIŠKA CESTA BPPONEDELJEK BPTOREK BPSREDA BP + I
TUNJIŠKA MLAKA PONEDELJEKPONEDELJEKSREDA
TUNJIŠKA MLAKA RTOREK RTOREK RTOREK R
ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA SREDA SREDA TOREK
ULICA ANTONA KOTARJA MARTINA SREDA SREDA SREDA
ULICA FORTUNATA BERGANTA SREDA SREDA TOREK
ULICA FRANA ALBREHTA SREDA SREDA TOREK
ULICA FRANCA PIRCA SREDA SREDA TOREK
ULICA FRANČKA MIHA PAGLOVCA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
ULICA JAKOBA ALEŠOVCA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
ULICA JAKOBA ZUPANA SREDA SREDA TOREK
ULICA JOSIPA MOČNIKA PETEK PETEK SREDA
ULICA JOSIPA OGRINCA ČETRTEK ČETRTEK TOREK
ULICA KAMNIŠKO ZASAVSKEGA ODREDA SREDA SREDA TOREK
ULICA LJUDEVITA STIASNYA SREDA SREDA TOREK
ULICA MATIJE BLEJCA BPTOREK BPPONEDELJEK BP TOREK BP
ULICA TOMA BREJCA SREDA SREDA TOREK
ULICA VILKA ROŽIČA SREDA SREDA TOREK
USNJARSKA CESTA IPETEK IPETEK I SREDA BP + I
USNJARSKA CESTA BPTOREK BPPONEDELJEK BPSREDA BP + I
VASENO ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
VAVPOTIČEVA ULICA SREDA SREDA TOREK
VEGOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
VELIKA LAŠNA ČETRTEKČETRTEKSREDA R
VELIKA LAŠNA RSREDA RSREDA RSREDA R
VELIKA PLANINA POSEBEN REŽIM POSEBEN REŽIM POSEBEN REŽIM
VELIKI HRIB SREDA SREDA PONEDELJEK
VELIKI RAKITOVEC SREDA SREDA SREDA R
VIR PRI NEVLJAH ČETRTEKČETRTEKPONEDELJEK
VIR PRI NEVLJAH RSREDA RSREDA RSREDA R
VODICE NAD KAMNIKOM SREDASREDASREDA
VOLČJI POTOK ČETRTEKČETRTEKPETEK
VOLČJI POTOK RSREDA RSREDA RSREDA R
VRANJA PEČ ČETRTEK ČETRTEK SREDA R
VREMŠAKOVA ULICA SREDA SREDA TOREK
VRHPOLJE PRI KAMNIKU PONEDELJEK PONEDELJEK PONEDELJEK
ZAGORICA NAD KAMNIKOM TOREKTOREKSREDA
ZAGORICA NAD KAMNIKOM RTOREK RTOREK RTOREK R
ZAJASOVNIK RPETEK R PETEK RPETEK R
ZAKAL TOREKTOREK TOREK R
ZAKAL RTOREK RTOREK RTOREK R
ZAPRICE PETEK PETEK SREDA
ZAVRH PRI ČRNIVCU TOREKTOREKSREDA
ZDUŠA SREDASREDASREDA
ZELENA POT ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
ZGORNJE PALOVČE ČETRTEK ČETRTEK SREDA R
ZGORNJE STRANJE TOREKTOREKSREDA
ZGORNJE STRANJE RTOREK RTOREK RTOREK R
ZGORNJI MOTNIK SREDASREDAPETEK R
ZGORNJI MOTNIK RPETEK RPETEK RPETEK R
ZGORNJI TUHINJ SREDASREDAPONEDELJEK
ZGORNJI TUHINJ RPETEK RPETEK RPETEK R
ZIKOVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BP PONEDELJEK BP
ZNOJILE ČETRTEK ČETRTEK PONEDELJEK
ŽAGA TOREK TOREK TOREK R
ŽALE PONEDELJEKPONEDELJEKPONEDELJEK
ŽEBLJARSKA POT PETEK PETEK SREDA
ŽUBEJEVO SREDA SREDA PONEDELJEK
ŽUPANČIČEVA ULICA ISREDA ISREDA I TOREK BP + I
ŽUPANČIČEVA ULICA BPTOREK BPPONEDELJEK BPTOREK BP + I
ŽUPANJE NJIVE TOREKTOREKSREDA
ŽUPANJE NJIVE RTOREK RTOREK R TOREK R