Univerzalni kontaktni obrazec

1) Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki

2) Odjava iz sistema za ravnanje s komunalnimi odpadki

3) Naročilo posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže

4) Naročilo posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

5) Sprememba velikosti zabojnika za ločeno zbiranje odpadkov

6) Sprememba števila oseb v gospodinjstvu

7) Sprememba plačnika storitev

8) Enkratno naročilo odvoza odpadkov

9) Sporočam reklamacijo

10) Sporočam pohvalo

11) Drugo

 

Občina Kamnik

[contact-form-7 id=”83″ title=”Contact form 1″]