Naročilo posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

Če ne želite več zbirati biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov na način kompostiranja v lastnem vrtu z uporabo kompostnika oziroma bi želeli za zbiranje tovrstnih odpadkov uporabljati rjavo posodo vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec.