UPORABNIKOM V POMOČ

glava zavihka - OBRAZCI 2

Izberite zavihek z vašo občino in poiščite želene informacije.


Republiški predpisi:

VZPOSTAVITEV / UKINITEV DIREKTNE OBREMENITVE (“TRAJNIK”)

Na spodnji povezavi se nahaja Soglasje za vzpostavitev / ukinitev direktne obremenitve (“trajnik”). Soglasje je namenjeno vsem uporabnikom naših storitev, ki bi si želeli urediti avtomatsko plačevanje mesečnih stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki. Z vašo banko uredimo odtegljaj stroškov in sicer 18. v mesecu. Vodenje evidenc in izvajanje sprememb v zvezi z direktnimi obremenitvami, opravljamo brez dodatnega nadomestila oziroma provizije.

POMEMBNO: Prosimo vas, da nam izpolnjeno in podpisano Soglasje vrnete bodisi po pošti na naslov PUBLIKUS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana bodisi v obliki “skena” preko elektronske pošte na elektronski naslov [email]doroteja.verlak@publikus.si[/email] ali po faksu na telefonsko številko 01 / 561 16 67

pdf_icon 

V primeru, da vam spletni brskalnik ne omogoča izpolnitev obrazca, ga prenesite na namizje in odprite s PDF pregledovalnikom.

ELEKTRONSKA OBLIKA RAČUNA

Do vzpostavitve klasičnega elektronskega načina plačevanja, uporabnikom naših storitev omogočamo le pošiljanje mesečne fakture za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki na želeni elektronski naslov. V vaš poštni predal prejmete datoteko v pdf formatu.  Če želite v bodoče, namesto tiskane oblike, prejemati elektronsko verzijo mesečne fakture za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki vas prosimo, da izpolnite spodnje soglasje.

POMEMBNO: Prosimo vas, da nam izpolnjeno in podpisano Soglasje vrnete bodisi po pošti na naslov PUBLIKUS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana bodisi v obliki “skena” preko elektronske pošte na elektronski naslov [email]doroteja.verlak@publikus.si[/email] ali po faksu na telefonsko številko 01 / 561 16 67.  

pdf_icon     pdf_icon

V primeru, da vam spletni brskalnik ne omogoča izpolnitev obrazca, ga prenesite na namizje in odprite s PDF pregledovalnikom.