UPORABNIKOM V POMOČ

glava zavihka - OBRAZCI 2

Izberite zavihek z vašo občino in poiščite želene informacije.


Republiški predpisi:

VZPOSTAVITEV / UKINITEV DIREKTNE OBREMENITVE (“TRAJNIK”)

Na spodnji povezavi se nahaja Soglasje za vzpostavitev / ukinitev direktne obremenitve (“trajnik”). Soglasje je namenjeno vsem uporabnikom naših storitev, ki bi si želeli urediti avtomatsko plačevanje mesečnih stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki. Z vašo banko uredimo odtegljaj stroškov in sicer 18. v mesecu. Vodenje evidenc in izvajanje sprememb v zvezi z direktnimi obremenitvami, opravljamo brez dodatnega nadomestila oziroma provizije.

POMEMBNO: Prosimo vas, da nam izpolnjeno in podpisano Soglasje vrnete bodisi po pošti na naslov PUBLIKUS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana bodisi v obliki “skena” preko elektronske pošte na elektronski naslov [email]doroteja.verlak@publikus.si[/email] ali po faksu na telefonsko številko 01 / 561 16 67

pdf_icon 

V primeru, da vam spletni brskalnik ne omogoča izpolnitev obrazca, ga prenesite na namizje in odprite s PDF pregledovalnikom.

E-RAČUN

Podjetje Publikus d.o.o. omogoča izdajo računa za opravljene mesečne storitve ravnanja z odpadki v elektronski obliki. Namesto papirnatega računa, lahko mesečno fakturo prejmete bodisi neposredno v vašo spletno banko bodisi v vaš e-poštni predal v PDF formatu.

1. Prijava na e-račun v vaši spletni banki

Pri prijavi na e-račun v vaši spletni banki, boste morali izpolniti obrazec oziroma vnesti nekaj podatkov o izdajatelju računa (podjetje Publikus d.o.o.). Za prijavo na naš e-račun potrebujete naslednje podatke:

  • naziv podjetja: Publikus d.o.o.,
  • davčna številka: 12464341,
  • ID referenca izdajatelja: 13-mestna sklicna številka (referenca) vašega zadnjega prejetega računa za opravljene storitve ravnanja z odpadki. Prosimo vas, da ne navajate oznake SI12, ampak samo 13-mestno sklicno številko, ki sledi.

2. Prijava na e-račun v obliki PDF

Pri prijavi na prejemanje e-računa v obliki PDF, nam morate posredovati spodnje izpolnjeno in podpisano soglasje. Na ta način vam bomo mesečni račun za opravljene storitve ravnanja z odpadki vsak mesec posredovali na želeni elektronski naslov.

Izpolnjeno in podpisano soglasje nam lahko vrnete:

  • po pošti: PUBLIKUS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
  • po e-pošti (sken): [email]doroteja.verlak@publikus.si[/email],
  • po faksu: 01 / 561 16 67.  

pdf_icon     pdf_icon

V primeru, da vam spletni brskalnik ne omogoča izpolnitev obrazca, ga prenesite na namizje in odprite s PDF pregledovalnikom.