Ločeno zbiranje odpadkov v zbirnih centrih

glava zavihka - ZBIRNI CENTER_960px
NA SPLOŠNO

Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje (do predaje ustreznemu prevzemniku) vseh vrst ločenih frakcij odpadkov. Oddaja odpadkov v odgovarjajoči zbirni center (ZC Postojna, ZC Pivka in ZC Suhadole) je BREZPLAČNA za vsa gospodinjstva Postojne, Pivke, Kamnika in Komende.

Sprejemamo tudi odpadke s strani pravnih oseb, vendar proti plačilu.

KATERE ODPADKE LAHKO ODDATE V ZBIRNI CENTER?

1. LOČENO ZBRANE ODPADKE IZ GOSPODINJSTEV

  • Plastika (avtomobilski odbijači, cvetlične posode in korita, …).
  • Mešana odpadna embalaža.
  • Papir in karton.
  • Steklo (pleksi, ravno – okensko, vetrobransko steklo, ogledala, …).
  • Kovine (bakrene cevi, klasični jedilni pribor, posoda, vijaki, žeblji, …).
  • Les (okenski okviri, leseni zaboji, palete, …).
  • Odpadna oblačila in tekstil.
  • Kosovni odpadki.
  • Odpadna električna in elektronska oprema (e-odpadki).
  • Jedilno olje in maščobe.
  • Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
  • Čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
  • Baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo svinca, niklja, kadmija ali živega srebra.
  • Zavržena električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi (živo srebro, klorofluoroogljiki, …).
  • Nevarni odpadki (oddaja možna samo za občane Postojne – ZC Postojna).
  • Zeleni vrtni odrez (manjše količine).
  • Gradbeni in izolacijski material, ki nastane pri manjših gradbenih vzdrževalnih posegih v stanovanju (npr. obnova kopalnice).

2. POSEBNE ODPADKE (oddaja možna proti plačilu)

  • Zeleni vrtni odrez (večje količine oziroma nerazrezan).
  • Avtomobilske gume.
  • Odpadki, ki vsebujejo azbest (npr. »salonitne plošče«).
  • Gradbeni in izolacijski odpadki (večje količine).
  • Zaščitna folija za ovijanje bal travne silaže.

 

4. POSTOPEK ODDAJE ODPADKOV V ZBIRNI CENTER

 1. Zapeljite vozilo na tehtnico, stopite iz vozila in pristopite k delavcu na tehtnici, ki bo opravil identifikacijo (primerjanje podatkov iz osebnega dokumenta s podatki iz naše baze uporabnikov storitev).
 2. Delavcu na tehtnici povejte, katere odpadke ste pripeljali (delavec bo tudi opravil vizualni pregled odpadkov).
 3. Delavec na tehtnici vas bo usmeril na območje, kjer se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.
 4. Delavec v zbirnem centru vam bo svetoval in pomagal pri pravilnem razvrščanju in odlaganju odpadkov v ustrezne zabojnike.
 5. Pred odhodom iz zbirnega centra se še enkrat ustavite na tehtnici, da se stehta še prazno vozilo, nato pa lahko zapustite območje zbirnega centra.
POMEMBNO: Evidentiranje in tehtanje odpadkov se izvaja izključno zaradi poročanja o količinah zbranih in odloženih komunalnih odpadkih državnim institucijam, kot to določajo veljavni republiški zakoni !!!

pdf_icon