Ločeno zbiranje odpadkov na pokopališčih

glava zavihka - POKOPALIŠČA

NAVODILA ZA PRAVILNO LOČEVANJE

V okviru posameznega odlagališča, so nameščene tipske posode za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov:

1. ČRNA POSODA Z RDEČIM POKROVOM

  • Vse vrste odpadnih nagrobnih sveč (konvencionalne/običajne in elektronske).

2. ZELENA OZIROMA ČRNA POSODA Z RJAVIM POKROVOM (biološko razgradljivi odpadki)

  • Žalni venci in ikebane.
  • Ovenelo in posušeno cvetje.
  • Ovenele in posušene lončnice.
  • Plevel, listje, veje, …

3. ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM (mešana odpadna embalaža)

  •  Plastične vrečke in cvetlični lončki, pločevinke, …

4. ČRNA POSODA S ČRNIM POKROVOM (mešani komunalni odpadki)

  • Umetno cvetje, trakovi, goba za pripravo ikeban, …

 

OPOMBA: Praznjenje zabojnikov za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov na pokopališčih poteka najmanj enkrat mesečno oziroma je pogostost praznjenja natančno določena v pogodbi med izvajalcem GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in upravljavcem posameznega pokopališča.

pdf_icon