Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov

glava zavihka - NEVARNI ODPADKI_960px

AKCIJE ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO

OBČINA KAMNIK

 • Druga (2.) in tretja (3.) sobota v aprilu.
 • Druga (2.) in tretja (3.) sobota v oktobru.

OBČINA KOMENDA

 • Zadnja sobota v marcu.
 • Zadnja sobota v septembru.

OBČINA POSTOJNA

 • Prva (1.) sobota v aprilu.
 • Prva (1.) sobota v oktobru.

OBČINA PIVKA

 • Prva (1.) sobota v aprilu.
 • Prva (1.) sobota v oktobru.
POMEMBNO: Akcije so izvedene s specializiranim tovornim vozilom, ki je opremljeno s kontejnerjem za zbiranje nevarnih odpadkov in ima vnaprej določene lokacije ter čas postankov

KATERE NEVARNE ODPADKE LAHKO ODDATE V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA S PREMIČNO ZBIRALNICO?

 • Zdravila.
 • Baterije in akumulatorje.
 • Jedilna in motorna olja.
 • Kozmetiko in spreje.
 • Čistila.
 • Barvila, lake, lepila in črnila.
 • Topila, kisline in alkalije.
 • Pesticide.
 • Fotokemikalije.
 • Fluorescentne cevi.
 • Onesnaženo embalažo.

ODDAJA NEVARNIH ODPADKOV V ZBIRNI CENTER

ZBIRNI CENTER POSTOJNA – možnost oddaje vseh vrst nevarnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu.

ZBIRNI CENTER PIVKA IN ZBIRNI CENTER SUHADOLE – možnost oddaje samo določenih vrst nevarnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu.

 • Jedilno olje in maščobe.
 • Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
 • Čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
 • Baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo svinca, niklja, kadmija ali živega srebra.
 • Zavržena električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi (živo srebro, klorofluoroogljiki, …).

NASVETI ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI

 • Nevarni odpadki se med seboj ne smejo mešati, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.
 • Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu.
 • Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujemo ali uničujemo na kakršen koli drugačen način, kot le v organiziranih akcijah.

KAKO PREPOZNATI NEVARNE SNOVI – SIMBOLI NA EMBALAŽI

Nevarni odpadki - Simboli

 

pdf_icon