Arhiv

Tiskarski škrat – marčevska faktura – Občina Kamnik

Spoštovani Občani Kamnika. Obveščamo vas, da smo ugotovili, da je pri informativnem izpisu vrednosti sodil na položnicah v Občini Kamnik prišlo do napake. Količine in zneski v tabeli na računu so pravilni, napačno pa so se izpisali informativni podatki sodil, oziroma so

Objavljeno v Obvestila in novice

Snaga, d.o.o. povišala cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Obvezni gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik in Občine Komenda izvaja Snaga JP d.o.o. iz Ljubljane. V Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana)

Objavljeno v Obvestila in novice

Začasno skladiščenje baliranih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole

Občane Komende obveščamo, da so balirani odpadki, ki se nahajajo na robu Centra za ravnanje z odpadki Suhadole (v nadaljevanju CROS), samo začasni ukrep in da jih bomo začeli odvažati na termično izrabo v tujino v mesecu juliju. Na robu

Objavljeno v Obvestila in novice

ŽEPNIK – žepni abecednik odpadkov

Objavljeno v Obvestila in novice

Prejeli smo nepovratna finančna sredstva

INFORMACIJE O PROJEKTU RAZPIS: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2. NAZIV PROJEKTA: Lokalna obdelava odpadnih snovnih tokov s pomočjo plazemsko podprtega generatorja sinteznega plina. KRATEK OPIS PROJEKTA: PUBLIKUS d.o.o. in partner projekta HIS d.o.o. sta prejela

Objavljeno v Uncategorized

Prevzem uličnih zbiralnikov za OEEO v Komendi

V ponedeljek, 10.4.2017, je potekala slavnostna predaja uličnih zbiralnikov za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (e-odpadkov in odpadnih baterij) pred občinsko stavbo Občine Komenda v Komendi. Novo infrastrukturo so s podpisom listine prevzeli predstavniki Občine Komenda in Občine Kamnik. Dogodek je organiziralo

Objavljeno v Obvestila in novice

Prevzem uličnih zbiralnikov za OEEO v ZC Postojna

V petek, 17.2.2017, je potekala slavnostna predaja uličnih zbiralnikov za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (e-odpadkov in odpadnih baterij) v Zbirnem centru Postojna. Novo infrastrukturo so s podpisom listine prevzeli predstavniki občin Postojna, Pivka, Logatec in Ilirska Bistrica.

Objavljeno v Obvestila in novice

Nov obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Spoštovani občani Občine Kamnik! Občinski svet Občine Kamnik je v letu 2016 potrdil nov način obračunavanja in nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Kamnik, ki stopa v veljavo s 1.1.2017. Nov način obračunavanja in nove cene

Objavljeno v Obvestila in novice

Podarili smo Spomin – ločevanje odpadkov je zabavno

V letu 2015 smo izvedli akcijo s sloganom eRačun je Zdrav Razum, s katero smo privabljali uporabnike, da so namesto tiskane verzije mesečnega računa za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki prešli na prejemanje elektronske verzije. Ena izmed aktivnosti promocijske

Objavljeno v Obvestila in novice

ZELO POMEMBNO: Ukinitev gotovinske blagajne

Uporabnike naših storitev obveščamo, da do nadaljnjega ukinjamo možnost brezprovizijskega plačevanja mesečnih računov za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v naših poslovnih enotah (Uprava, Operativni center Postojna, Operativni center Kamnik). Občani Postojne in Pivke lahko mesečne račune za storitve

Objavljeno v Obvestila in novice