Smetenje na ekološkem otoku v Mostah pri Komendi

Prebivalce Most pri Komendi obveščamo, da smo iz ekološkega otoka pri Stari mlekarni odstranili posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže. Občinska uprava se je za ta ukrep odločila, zaradi dolgotrajnega smetenja oziroma nepravilnega odlaganja in kopičenja različnih vrst odpadkov, ki ne sodijo v posode, ki so nameščene na ekološkem otoku. V sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, bomo v naslednjih tednih budno spremljali dogajanje na lokaciji.

Na tem mestu občane opominjamo, da je potrebno mešano odpadno embalažo praviloma ločeno zbirati in odlagati v tipsko posodo (črna posoda z rumenim pokrovom), ki jo poseduje vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja z odpadki.

Koristni napotki za pravilno ločeno zbiranje in oddajanje mešane odpadne embalaže:  

  • Mešano odpadno embalažo je potrebno odlagati v tipsko posodo v razsutem stanju ali v kakršnih koli vrečkah.
  • Večje kose embalaže, na primer plastenke pralnih sredstev večjih velikosti, lahko na dan odvoza odložite ob posodo (ustreznejša rešitev je predvsem razrez na manjše kose in odlaganje v zabojnik).
  • Embalažo vedno izpraznimo in stisnemo, da zmanjšamo njeno prostornino.

moste-stara-mlekarna-1

Neurejeno stanje ob praznjenju posod na dan 12.7.2019

moste-stara-mlekarna-2

Urejeno stanje po praznjenju in odstranitvi posod – 12.7.2019 

Objavljeno v Obvestila in novice