Nadzor nad pravilnim ločevanjem odpadkov

Predstavniki podjetja Publikus d.o.o., Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice s sedežem v Trzinu ter Inšpekcijske službe Občine Kamnik, bomo v mesecu juniju, na celotnem območju Občine Kamnik in Komenda, izvajali nadzor nad pravilnim ločevanjem odpadkov.

Nadzor je posledica poslabšanja stanja v kakovosti ločenega zbiranja odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«. Pregledovali bomo kakovost ločevanja mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom), mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom) in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (rjava posoda). Upamo, da bomo s prihajajočim nadzorom pripomogli k dvigu zavesti o nujnosti ločenega zbiranja odpadkov in s tem preusmerjanja koristnih odpadkov v ponovno uporabo, recikliranje ali energijo. Čaka nas še kar nekaj dela.

Nekaj splošnih napotkov glede pravilnega ločevanja in oddajanja odpadkov:

  • mešano odpadno embalažo odlagajte v tipske črne posode z rumenim pokrovom v razsutem stanju ali v kakršnih koli vrečkah,
  • večje kose plastične embalaže pred odlaganjem v ustrezno posodo izpraznite in razrežite na manjše kose,
  • večje kartonaste škatle sploščite in s tem zmanjšajte prostornino ter jih odložite v moder zabojnik na najbližjem ekološkem otoku,
  • biološko razgradljive kuhinjske odpadke odlagajte v tipske rjave posode v biorazgradljivih ali papirnatih vrečkah oziroma v razsutem stanju,
  • večje količine zelenega vrtnega odpada oddajte v Zbirni center Suhadole,
  • kosovni odpadki, nevarni odpadki, avtomobilske gume in gradbeni ter izolacijski materiali ne sodijo v tipske posode na zbirnem mestu in vam za njihovo oskrbo nudimo drugo storitev v okviru javne službe (npr. oddaja v Zbirni center Suhadole, naročilo enkratnega odvoza proti plačilu, brezplačen odvoz kosovnih odpadkov na podlagi izpolnjenega kupona, …).

1-nepravilno-odlozeni-odpadki-crna-posoda-17-5-2019

Publikus d.o.o.

Objavljeno v Obvestila in novice