Kako ločujejo prebivalci Kamnika in Komende

Dne 5.6. in 6.6.2019 smo izvedli interno analizo ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom) zbranih na območju Občine Kamnik in Občine Komenda. Analiza je zajemala naslednja območja:

OBČINA KAMNIK: Območje KS Zaprice s prevladujočimi individualnimi gradnjami

OBČINA KOMENDA: Naselje Komenda s prevladujočimi individualnimi gradnjami

1-2-grafikon-ka

2-2-grafikon-ko

Rezultati analize oziroma ugotovitve so naslednje:

Zgolj slabih 12 % odpadkov predstavljajo odpadki, ki SODIJO v črno posodo s črnim pokrovom, to so: higienski material, pometnine, kosti, lasje, dlaka, iztrebki malih živali, natron vreče, zamaščene folije živil, … Ostalih 88 % vsebine pa predstavljajo odpadki, ki v črno posodo NE SODIJO. Med slednjimi prevladujeta plastika in tekstil, nato biološki odpadkipapir in karton in drugi negorljivi odpadki (steklo, kovine, elektronska oprema).

Publikus d.o.o.

Objavljeno v Obvestila in novice