Kako ločujejo prebivalci blokov v Postojni in Pivki

Dne 5.6.2019 smo izvedli interno analizo ločeno zbranih mešanih komunalnih odpadkov (črna posoda s črnim pokrovom) zbranih na območju večstanovanjskih stavb. Analiza je zajemala naslednja območja:

OBČINA POSTOJNA: Cesta v Staro vas, Pivška ulica in Pretnerjeva ulica

OBČINA PIVKA: Vilharjevo naselje in Postojnska cesta

3-grafikon-po

4-grafikon-pi

Rezultati analize oziroma ugotovitve so naslednje: 

Zgolj 30 % odpadkov predstavljajo odpadki, ki SODIJO v črno posodo s črnim pokrovom, to so: higienski material, pometnine, kosti, lasje, dlaka, iztrebki malih živali, natron vreče, zamaščene folije živil, … Ostalih 70 % vsebine pa predstavljajo odpadki, ki v črno posodo NE SODIJO. Med slednjimi prevladujeta plastika in tekstil, nato biološki odpadki in drugi negorljivi odpadki (steklo, kovine, elektronska oprema). V manjšem deležu so prisotni še papir in karton ter les.

Publikus d.o.o.

Objavljeno v Obvestila in novice