Analiza morebitne onesnaženosti podzemne vode po požaru

Dan po požaru, to je 10.5.2019, je zunanji izvajalec, podjetje Eurofins ERICo Slovenija, zajel vzorec podzemne vode iz ene izmed vrtin, ki so vključene v redni obratovalni monitoring onesnaženosti podzemne vode. 3.6.2019 smo prejeli končno Poročilo iz katerega je razvidno, da požar ni imel negativnih vplivov na podtalnico. Prav tako je bilo 20.5.2019 izvedeno vzorčenje v okviru rednega obratovalnega monitoringa, kjer so bili zajeti vzorci podtalnice iz petih vrtin. O rezultatih nadaljnjih analiz bomo javnost obvestili naknadno.

pdf_icon

Publikus d.o.o.

Objavljeno v Obvestila in novice