Prejeli smo nepovratna finančna sredstva

Podjetje Publikus d.o.o. je uspešno kandidiralo na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 in prejelo nepovratna finančna sredstva.

NAZIV PROJEKTA: Lokalna obdelava odpadnih snovnih tokov s pomočjo plazemsko podprtega generatorja sinteznega plina.

KRATEK OPIS: Cilj projekta je razviti storitev predelave odpadkov v čisti sintezni plin, na podlagi inovativne tehnologije uplinjanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Objavljeno v Uncategorized