Prejeli smo nepovratna finančna sredstva

INFORMACIJE O PROJEKTU

RAZPIS: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2.

NAZIV PROJEKTA: Lokalna obdelava odpadnih snovnih tokov s pomočjo plazemsko podprtega generatorja sinteznega plina.

KRATEK OPIS PROJEKTA: PUBLIKUS d.o.o. in partner projekta HIS d.o.o. sta prejela EU sofinaciranje za razvoj storitve predelave vseh organskih komponent v odpadkih različnega izvora v čisti sintezni plin na mestu nastanka na podlagi inovativne tehnologije uplinjanja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

NAMEN PROJEKTA: Cilj naložbe je razviti dokončno rešitev predelave organskih komponent v odpadkih različnega izvora v čisti sintezni plin.

FINANČNA PODPORA: 497.556,91 EUR

KRATEK OPIS AKTIVNOSTI IN REZULTATOV PROJEKTA: V okviru RRI projekta se bo izvedlo dokončne teste tehnologije, izdelala se bo pilotna naprava in razvila storitev pogodbenega ravnanja z odpadki. V končni fazi se bo pilotna naprava postavila v pogojih operativne uporabe.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Objavljeno v Uncategorized