Prejeli smo nepovratna finančna sredstva

PROJEKT 1

RAZPIS: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2.

NAZIV PROJEKTA: Lokalna obdelava odpadnih snovnih tokov s pomočjo plazemsko podprtega generatorja sinteznega plina.

KRATEK OPIS: Cilj projekta je razviti storitev predelave odpadkov v čisti sintezni plin, na podlagi inovativne tehnologije uplinjanja.

 

 

PROJEKT 2

RAZPIS: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) – Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017-2018 (PRIZ 17-18).  

NAZIV PROJEKTA: Optimizacija logistike in avtomatizacija sortirnice ter izboljšanje drugih procesov v PUBLIKUS d.o.o.

KRATEK OPIS: Cilj naložbe je izboljšanje konkurenčnosti podjetja preko procesnih izboljšav.

Naložbi sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Objavljeno v Uncategorized