Prejeli smo nepovratna finančna sredstva

CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

PROJEKT 1

RAZPIS: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2.

NAZIV PROJEKTA: Lokalna obdelava odpadnih snovnih tokov s pomočjo plazemsko podprtega generatorja sinteznega plina.

KRATEK OPIS: Cilj projekta je razviti storitev predelave odpadkov v čisti sintezni plin, na podlagi inovativne tehnologije uplinjanja.

FINANČNA PODPORA: 497.556,91 EUR

 

PROJEKT 2

RAZPIS: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) – Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017-2018 (PRIZ 17-18).  

NAZIV PROJEKTA: Optimizacija logistike in avtomatizacija sortirnice ter izboljšanje drugih procesov v PUBLIKUS d.o.o.

KRATEK OPIS: Cilj naložbe je izboljšanje konkurenčnosti podjetja preko procesnih izboljšav.

FINANČNA PODPORA: 20.000,00 EUR

Naložbi sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Objavljeno v Uncategorized