Prevzem uličnih zbiralnikov za OEEO v Komendi

V ponedeljek, 10.4.2017, je potekala slavnostna predaja uličnih zbiralnikov za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (e-odpadkov in odpadnih baterij) pred občinsko stavbo Občine Komenda v Komendi. Novo infrastrukturo so s podpisom listine prevzeli predstavniki Občine Komenda in Občine Kamnik. Dogodek je organiziralo podjetje ZEOS, d.o.o., nosilec projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, v sodelovanju s podjetjem Publicus, izvajalcem gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Komenda in Občine Kamnik.

Pri prevzemu uličnih zbiralnikov so bili prisotni predstavniki podjetij ZEOS d.o.o. in Publicus, d.o.o., Ljubljana ter predstavniki Občine Komenda in Občine Kamnik. S simbolično oddajo e-odpadkov v svoje nove ulične zbiralnike so pospremili novo pridobitev ter se s podpisom listine zavezali k E-cikliranju.

IZJAVE UDELEŽENCEV:

Predstavnik za odnose z javnostmi iz Publicus, d.o.o. Ljubljana Gregor Kranjec:

»V našem podjetju pozdravljamo namestitev uličnih zbiralnikov za odpadno električno in elektronsko opremo. Zbiralniki predstavljajo dodatno možnost oddaje tovrstnih odpadkov za občane Kamnika in Komende, ki e-odpadke in stare baterije lahko že sedaj oddajo v okviru oddaje kosovnih odpadkov (brezplačen odvoz 2-krat letno na podlagi izpolnjenega kupona) ali pa direktno v ZC Suhadole. Upamo, da bodo občani novo pridobitev s pridom uporabljali.«

Predstavnica družbe ZEOS, d.o.o., Alenka Gruden Belavič:

Zbiralnike smo v nekaterih občinah, kjer že stojijo, že praznili in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na posamezni ulični zbiralnik. Občanke in občani so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki dobro ločeni, le 2% je bilo odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. Ulični zbiralniki so že postavljeni v dobri polovici slovenskih občin, večinoma na ekoloških otokih – njihove lokacije pa najdete na spletnem zemljevidu na spletni strani projekta, ki ga sproti dopolnjujemo. Upamo, da bodo dobro služili svojemu namenu tudi v vaši regiji.«

Župan Občine Komenda Stanislav Poglajen:

»Odpadke je potrebno ločevati čimbolj na izvoru, pri tem pa je potrebno vsem občankam in občanom tudi omogočiti oddajo čimbolj blizu njihovih domov. Izkušnje kažejo, da odpadki hitro končajo v napačnem zbiralniku ali celo v naravi, če niso pravi zbiralniki čimbolj »pri roki«. Ulični zbiralniki so zelo dobrodošli in želim si, da se jih postavi v čim večjem številu.«

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec:

»Ulične zbiralnike zelo pozdravljam, a so zgolj začetek in usmeritev na pravo pot e-cikliranja. Menim, da je naloga vseh občank in občanov ta, da sprva sami pri sebi razčistijo in se odločijo, da je ločevanje e-odpadkov in odpadnih baterij pomembno ter ostajajo pri tem dosledni – torej, da odvržejo tovrstne odpadke na pravo mesto, med drugim tudi v ulični zbiralnik.«

Projekt LIFE nagovarja gospodinjstva naj skrbno ravnajo s tovrstnimi odpadki preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja, ki nastaja širom Slovenije. Organizatorji projekta se namreč zavedajo, da le ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želijo približati infrastrukturo ločenega zbiranja e-odpadkov (predvsem malih) in odpadnih baterij vsem gospodinjstvom širom države. V sklopu projekta spreminjajo navade občanov in občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki tudi preko spremljevalno-ozaveščevalnih dogodkov.

Objavljeno v Obvestila in novice