Prevzem uličnih zbiralnikov za OEEO v ZC Postojna

V petek, 17.2.2017, je potekala slavnostna predaja uličnih zbiralnikov za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (e-odpadkov in odpadnih baterij) v Zbirnem centru Postojna. Novo infrastrukturo so s podpisom listine prevzeli predstavniki občin Postojna, Pivka, Logatec in Ilirska Bistrica. Dogodek je organiziralo podjetje ZEOS, d.o.o., nosilec projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, v sodelovanju z lokalnimi izvajalci gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Pri prevzemu uličnih zbiralnikov so bili prisotni predstavniki podjetij Publicus, d.o.o., Ljubljana, JP Komunala Ilirska Bistrica , d.o.o. in KP Logatec d.o.o. ter predstavniki nekaterih občin. S simbolično oddajo e-odpadkov v svoje nove ulične zbiralnike so pospremili novo pridobitev ter se s podpisom listine zavezali k E-cikliranju.

IZJAVE UDELEŽENCEV:

Pomočnik direktorja Publicus, d.o.o., Ljubljana Ivan Hrženjak: 

»Postavitev uličnih zbiralnikov pomeni nadgradnjo obstoječega sistema zbiranja odpadkov in pomeni direktno izvajanje paradigme krožnega gospodarstva. Gre za šolski primer zbiranja na izvoru, zbiralniki so zelo praktični in vizualno privlačni, tako da upamo, da jih bodo občani uporabljali v čim večjem številu.«

1

 

Župan občine Postojna Igor Marentič:

»Zavedati se moramo, da je upravljanje in gospodarjenje z odpadki že danes pomemben segment. Recikliranje, ločevanje in morebitna ponovna uporaba imajo tako več pozitivnih učinkov. Pozdravljamo vzpostavitev sistema ločevanja e-odpadkov, še posebej, ker bo vzporedno potekalo tudi ozaveščanje ljudi. Tako pozitivnost projekta vpliva tudi na zavedanje o problematiki odpadkov na splošno.«

2

Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić:

»E-odpadki in odpadne baterije so posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato želimo približati možnosti njihove oddaje vsem občankam in občanom. Vsebujejo težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri.«

Projekt LIFE nagovarja gospodinjstva naj skrbno ravnajo s tovrstnimi odpadki preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja, ki nastaja širom Slovenije. Organizatorji projekta se namreč zavedajo, da le ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želijo približati infrastrukturo ločenega zbiranja e-odpadkov (predvsem malih) in odpadnih baterij vsem gospodinjstvom širom države. V sklopu projekta spreminjajo navade občanov in občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki tudi preko spremljevalno-ozaveščevalnih dogodkov.

Eden izmed spremljevalnih lokalnih dogodkov se je zgodil že 20. februarja 2017 v Šolskem centru Postojna, kjer so se mladi na delavnici na zabaven, a poučen način spoznali z E-cikliranjem.

Objavljeno v Obvestila in novice