Ločeno zbiranje odpadkov na Veliki planini

Lastniki počitniških objektov na območju Velike planine imajo na razpolago štiri (4) tipska zbirališča v katera lahko oddajajo nastale odpadke. V podjetju Publicus, d.o.o., Ljubljana smo, z namenom izboljšanja ločevanja odpadkov, v mesecu juliju preuredili zbirališča. Notranjost zbirališč je s pregrado ločena na dva (2) dela in sicer je tretjina prostora namenjena ločenemu zbiranju mešanih komunalnih odpadkov, dve tretjini pa ločenemu zbiranju mešane odpadne embalaže. Mešane komunalne odpadke in mešano odpadno embalažo je tako v bodoče potrebno oddajati ločeno. Ločeno zbrane odpadke se v zbirališča oddaja v plastičnih vrečah. V pomoč pri pravilnemu in doslednemu ločevanju ter oddajanju odpadkov, smo na vhodu v vsako zbirališče namestili tudi tipska navodila.

Vse uporabnike zbirališč za odpadke prosimo, da se držite novega režima ločenega zbiranja odpadkov, saj bomo lahko le s skupnimi močmi ohranjali Veliko planino čisto in urejeno.

SLIKA 1: Lokacija zbirališč za odpadke na Veliki planini (klikni na sliko za povečavo)SLIKA 1 Lokacija zbirališč za odpadke na Veliki planini

SLIKA 2: Zbirališče 1 (x= 128615, y= 472987) (klikni na sliko za povečavo)

SLIKA 2 Zbirališče 1

SLIKA 3: Zbirališče 2 (x= 128661, y= 472676) (klikni na sliko za povečavo)

SLIKA 3 Zbirališče 2 + navodila

SLIKA 4: Zbirališče 3 (x= 128883, y= 471741) (klikni na sliko za povečavo)

SLIKA 4 Zbirališče 3

SLIKA 5: Zbirališče 4 (x= 128759, y=471719) (klikni na sliko za povečavo)

SLIKA 5 Zbirališče 4

SLIKA 6: Navodila za ločeno zbiranje odpadkov (klikni na sliko za povečavo)

SLIKA 6 Navodila za ločeno zbiranje odpadkov

Objavljeno v Obvestila in novice