Občina Pivka

SPOMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

V soboto, 6. aprila, bo potekala redna spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Pivka. V nadaljevanju objavljamo terminski plan z lokacijami. O tem, kateri odpadki sodijo v skupino nevarnih odpadkov in kakšne so še druge možnosti oddaje tovrstnih odpadkov, pa si lahko preberete na naslednji povezavi.

Terminski plan z lokacijami:

Sobota, 6. april 2019

URA LOKACIJA
08.00 – 08.45 DOLNJA KOŠANA – pri Osnovni šoli Košana
09.15 – 10.00 ŠMIHEL PRI PIVKI – pri cerkvi
10.30 – 11.30 PIVKA – pri ekološkem otoku na tržnici
12.00 – 12.45 ZAGORJE – pri spomeniku
13.00 – 13.45 PARJE – pri cerkvi

Vse občane opozarjamo, da je potrebno nevarne odpadke hraniti v originalni embalaži, ki mora biti dobro zaprta, da ne pride do morebitnega razlitja pri prevozu na zbirno mesto oziroma lokacijo oddaje. Potrebno je še paziti, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Do oddaje je potrebno nevarne odpadke hraniti na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu.

Posebej izpostavljamo še oddajo odpadnih jedilnih olj, ki vse prevečkrat končajo bodisi med različnimi vrstami komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, …) bodisi v javni kanalizaciji oziroma greznicah. Tovrstni odpadek lahko poleg oddaje v okviru akcije, oddate tudi v Zbirni center Pivka v času obratovanja (ponedeljek, sreda, petek in sobota med 8.00 in 15.00; torek in četrtek med 12.00 in 18.00).

Objavljeno v Akcije zbiranja